Co děláme?

  • Strojní výkopové práce
  • Bagrování základů
  • Budování základních příjezdových komunikací
  • Výkopy inženýrských sítí
  • Výkopy profilových rýh pro kanalizace, meliorace
  • Úpravy terénu, modelace a výkopy bazénů
  • Dovoz/odvoz zeminy a stavebních materiálů

Zajišťujeme kompletní zemní práce, zakládání staveb, technologické základy, zpevněné plochy, oplocení,protlaky,realizace vsaků,jímky, přečerpávačky,kanalizace, přípojky, inženýrské sítě, drenáže, demolice, jádrové vrtání, likvidace odpadů, dovoz materiálů, stabilizace zeminy, výměny podloží, hutnící zkoušky, geodetické práce, finální terénní úpravy, opravy překopů komunikací, inženýrská činnost jako je koordinace např. s provozovatelem vodovodu, plynovodu a zajištění vytyčení stávajících sítí.